Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tối ưu MySQL trên aaPanel

Tối ưu MySQL trên aaPanel

Trong các tính năng của aaPanel thì có một tính năng rất hữu ích để tối ưu VPS, đó là tính năng tự cấu hình MySQL phù hợp với dung lượng RAM của VPS.

Để sử dụng tính năng này, bạn chọn MySQL (hoặc MariaDB) ngoài phần Software trên Dashboard.

Sau đó bạn chọn phần Optimization.

Ở đây, bạn chọn Optimization plan ở cấu hình tương ứng với dung lượng RAM có trên VPS. Ví dụ VPS mình có 4GB RAM thì mình sẽ chọn là 4GB.

Sau khi chọn xong bạn ấn nút Save và Restart mysqld service.

Vậy là đã hoàn tất việc tối ưu cấu hình MySQL trên aaPanel rồi, và VPS của bạn sẽ tận dụng tối đa sức mạnh trong việc vận hành MySQL giúp website thực hiện truy vấn mượt mà hơn. Chúc bạn thành công.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *