Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn bật tính năng Auto Load from .htaccess CyberPanel

Hướng dẫn bật tính năng Auto Load from .htaccess CyberPanel

Mặc định control CyberPanel không cho phép bạn tùy chỉnh file .htaccess do trong LiteSpeed WebAdmin Console đã tắt chức năng Enable Rewrite và bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn bật lại Auto Load from .htaccess để tùy chỉnh trực tiếp các cấu hình trong file .htaccess.

Bước 1: Đăng nhập vào LiteSpeed WebAdmin Console

LiteSpeed WebAdmin Console được truy cập bằng port 7080. VD 103.221.221.221:7080, và port này ban đầu không được mở, vì thế bạn phải mở port 7080 này ra trước thì mới truy cập được.

Bạn đăng nhập với thông tin mặc định ban đầu như sau. Bạn nhớ thay đổi sau khi login nha.

  • User: admin
  • Pass: 123456

Bước 2: Truy cập vào Server Configuration và bật Load .htaccess

Click vào Server Configuration như ảnh bên dưới.

Tại đây bạn tìm đến bảng Rewrite Control, và mặc định Auto Load from .htaccess sẽ không bật. Nên các website có sử dụng file .htaccess sẽ không thể hoạt động. Nên bạn cần bật lên.

Để bặt bạn click chuột vào biểu tượng edit mà mình trỏ như ảnh bên dưới.

Sau khi đã bật “Yes” và Save lại, bạn cần thực hiện Restart lại lsws để áp dụng các thay đổi.

  • Hotline: 0569 395 495
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *