Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn tạo User trên Control CyberPanel

Hướng dẫn tạo và sử dụng FTP trên Cyber Panel

User là gì?

User là tài khoản con được tạo ra bởi Admin hoặc reseller, đây là tài khoản có quyền thấp nhất và sẽ có các giới hạn quyền thao tác nhất định. Ở bài viết này Partner VN sẽ hướng dẫn bạn cách tạo User trên Cyber Panel

Tạo user

Truy cập và đăng nhập vào Cpanel , tại thanh menu bên trái chọn Users -> Creat New User và điền đầy đủ các thông tin

  • First Name: Tên bất kỳ (không để dấu)
  • Last Name: Tên bất kỳ (không để dấu)
  • Email: Email của bạn
  • Account Type: Chọn loại tài khoản (ở đây bạn chọn user)
  • Username: Tên user
  • Password: Mật khẩu

Sau khi điền đầy đủ các thông tin bạn chọn Creat User để tạo tài khoản user

Chỉnh sửa user

Để xem các user đã tạo, bạn truy cập Users => List users => Edit để chính sửa

Chúc mừng bạn, bạn đã vừa tạo thành công user trên CyberPanel rồi nhé

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *