Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thêm Contacts/Sub-Accounts vào tài khoản Partner VN

Hướng dẫn thêm Contacts/Sub-Accounts vào tài khoản Partner VN

Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn thực hiện thêm một hoặc nhiều tài khoản liên hệ (Contacts/Sub-Accounts) vào  tài khoản Khách hàng chính của bạn. Và bạn có thể tùy chỉnh phân quyền cho các tài khoản được thêm vào theo các phân quyền đã được Partner VN thiết lập. Chức năng này rất hữu ích khi thực hiện thêm nhiều tài khoản để hỗ trợ trong quá trình làm việc, trao đổi với Partner VN mà không cần thông qua email chính.

Để thêm bạn thực hiện như sau

Đăng nhập vào trang Khách hàng

Bạn click vào +New Contacts để thêm tài khoản liên hệ

Thêm tài khoản mới.

  • Tại đây bạn nhập vào thông tin tài khoản liên hệ cần thêm vào

 

Ở ảnh bên dưới sẽ hiển thị các quyền cho tài khoản mới, tùy thuộc vào phân quyền mà bạn muốn phân quyền cho tài khoản con mà tick chọn tương ứng. Sau khi đã chọn hoàn tất bạn nhập Password cho tài khoản đó và Save lại để hoàn tất.

 

 

 

  • Hotline: 0569 395 495
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn

 

Was This Article Helpful?

0
Related Articles