Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn kiểm tra IP website và đơn vị cung cấp

Hướng dẫn kiểm tra IP website và đơn vị cung cấp

Có rất nhiều bạn sử dụng dịch vụ tại Partner VN và cần một tài liệu để kiểm tra website đó đang trỏ về IP nào và IP đó thuộc đơn vị cung cấp nào, vì thế bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện kiểm tra bằng 2 tools online phổ biến mã kỹ thuật Partner VN cũng đang dùng hằng ngày trong quá trình hỗ trợ các bạn.

Tìm kiếm IP của website

Vào website trên bạn nhập tên miền của bạn vào, chọn kiểu A và click vào Resolve . Sau đó sẽ trả về kết quả như ảnh bên dưới với địa chỉ IP.

Nếu không hiện có nghĩa là domain chưa được trỏ về, hoặc domain đang bị tạm khóa, chưa cập nhật Nameserver….

Tìm kiếm đơn vị cung cấp

Sau khi đã xác định được IP, bạn vào link trên và nhập IP vào khung và click vào Info để tìm đơn vị.

Tại đây bạn xem dòng ISP/Organization sẽ thấy thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ.

 

  • Hotline: 0569 395 495
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles