Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn Redirect www sang non-www và ngược lại bằng .htaccess

Thông thường các bạn hay sử dụng www.domain, tuy nhiên một số trường hợp bạn chưa thiết lập hoặc chưa trỏ IP domain thì sẽ không có hiệu lực. Với bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng www và no www bằng file .htaccess

1. Sử dụng www cho domain

Để sử dụng được www.domain bắt buộc bạn phải trỏ www về IP của hosting với record A, và mặc định www cũng là 1 sub. Bạn thực hiện mở file .htaccess lên và thêm vào đoạn mã sau

Lưu ý: Thay đổi mydomain trong đoạn mã bên dưới bằng domain của bạn

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mydomain [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.mydomain/$1 [L,R=301]

2. Ngược lại, nếu không muốn có www

Để có url ngắn hơn, dể nhận diện được thương hiệu và bạn nghĩ đến việc bỏ www.domain đi.

Bạn mở file .htaccess lên và thêm vào đoạn mã sau

Lưu ý: Bạn thay mydomain bằng domain của bạn nha

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.mydomain [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://mydomain/$1 [L,R=301]

Thông tin thêm: Trong cả 2 trường hợp, thông số 301 rất quan trọng, nó có ý nghĩa là redirect permanent (đổi địa chỉ vĩnh viễn), do vậy không được bỏ thông số này đi.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *