Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cách thêm website vào AAPanel

Cách thêm website vào AAPanel

Sau khi đã cài đặt AAPanel và loại webserver hoàn tất, bây giờ là lúc bạn thêm website của mình vào để bắt đầu sử dụng nó.

Để thêm website vào AAPanel, bạn truy cập vào AAPanel => Website và ấn nút Add site.

Tại đây bạn sẽ điền các thông tin như sau:

  • Domain: Tên miền website bạn cần sử dụng, bạn nên thêm cả www và non-www (mỗi tên miền là một dòng khác nhau).
  • Description: Mô tả của website, mặc định nó ghi tên miền website vào và bạn có thể sửa lại.
  • Root directory: Thư mục gốc của website này trên máy chủ, bạn nên để nguyên.
  • FTP: Nếu bạn muốn tạo một tài khoản riêng FPT cho website này thì chọn Create.
  • Database: Nếu bạn muốn tạo một database riêng cho website này thì chọn Create, hoặc có thể tạo sau.
  • PHP Version: Phiên bản PHP dành cho website, bạn có thể cài thêm phiên bản PHP tại mục App Store trong AAPanel.

Sau khi điền hoàn tất bạn ấn nút Submit để bắt đầu thêm website này vào máy chủ và nó sẽ hiện các thông tin kèm theo (nếu có) khi thêm website hoàn tất.

Như vậy là bạn đã vừa thêm một website hoàn tất, bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại chuyên mục AAPanel để được hướng dẫn sử dụng các tính năng khác nữa nhé.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *