Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cài đặt LSMemcached trên OpenLiteSpeed

Cài đặt LSMemcached trên OpenLiteSpeed

Cài đặt LSMemcached trên OpenLiteSpeed nhanh chóng với vài thao tác đơn giản cùng Partner VN để mang lại trải nghiệm tốt khi vận hành Website WordPress của bạn.

I. Tổng quan

Tiếp tục với Series về OpenLiteSpeed thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt LSMemcached lên máy chủ OpenLiteSpeed và cấu hình tối ưu nó để mang lại một hiệu năng vượt trội cho Website của bạn. Vậy trước khi đi vào cài đặt ta tìm hiểu sơ qua LSMemcached là gì nhé.

LSMemcached là gì?

LSMemcached là một phiên bản cải tiến của Memcached. LSMemcached là một bộ mã nguồn hỗ trợ cache Object Caching nằm top tốt nhất hiện nay , các bạn có thể hiểu một cách ngắn gọn rằng LSMemcached là một kết hợp hoàn hảo của Memcached và Redis, từ đó đã tạo ra LSMemcached. Với việc kết hợp sử dụng LSMemcached với OpenLiteSpeed, thì máy chủ cũng như Website của bạn sẽ có một hiệu năng vượt trội vô cùng so với phần còn lại.

Vậy làm sao để cài đặt LSMemcached lên máy chủ OpenLiteSpeed đơn giản nhất. Thì mời các bạn cùng xem tiếp các bước cài đặt bên dưới.

II. Các bước thực hiện.

Để cài đặt LSMemcached lên máy chủ OpenLiteSpeed, các bạn có thể thực hiện theo 2 bước sau.

Bước 1: Cài đặt LSMemcached

Để cài đặt mã nguồn LSMemcached, thì đầu tiên các bạn cần SSH vào VPS của mình với quyền cao nhất là root. Nếu chưa biết cách SSH thì các bạn có thể xem qua hướng dẫn bên dưới.

 • Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH.

Sau khi SSH thành công vào VPS, các bạn cài đặt mã nguồn LSMemcached bằng lệnh sauPartner VN Tutorial

cd ~
yum groupinstall "Development Tools" 
yum install autoconf automake zlib-devel openssl-devel expat-devel pcre-devel libmemcached-devel cyrus-sasl*
git clone https://github.com/litespeedtech/lsmcd.git
cd lsmcd
./fixtimestamp.sh
./configure CFLAGS=" -O3" CXXFLAGS=" -O3"
make
sudo make install
  

Chú thích lệnh

 • Lệnh 1: Di chuyển đến thư mục gốc của VPS.
 • Lệnh 2,3,4,5,6,7,8: Cài đặt mã nguồn và kho lưu trữ LSMemcached.

Sau khi cài đặt hoàn tất, các bạn sử dụng lệnh sau để mở và chỉnh sửa nội dung file node.confPartner VN Tutorial

vi /usr/local/lsmcd/conf/node.conf 
  

Sau khi đã mở được file các bạn có thể xoá hết nội dung bên trong và thay thế bằng nội dung bên dưới và lưu lại.

Repl.HeartBeatReq=30
Repl.HeartBeatRetry=3000
Repl.MaxTidPacket=2048000
Repl.GzipStream=YES
Repl.LbAddrs=127.0.0.1:12340
Repl.ListenSvrAddr=127.0.0.1:12340
REPL.DispatchAddr=127.0.0.1:5501
RepldSockPath=/tmp/repld.usock
CACHED.PRIADDR=127.0.0.1:11000

CACHED.ADDR=127.0.0.1:11211
CACHED.ADDR=UDS:///tmp/lsmcd.sock
#default is 8, it can be bigger depending on cache data amount
Cached.Slices=8
Cached.Slice.Priority.0=100
Cached.Slice.Priority.1=100
Cached.Slice.Priority.2=100
Cached.Slice.Priority.3=100
Cached.Slice.Priority.4=100
Cached.Slice.Priority.5=100
Cached.Slice.Priority.6=100
Cached.Slice.Priority.7=100

Cached.ShmDir=/dev/shm/lsmcd
#If you change the UseSasl or DataByUser configuration options you need to remove the ShmDir folder and contents.
#Cached.UseSasl=true
#Cached.DataByUser=true
#Cached.Anonymous=false
#Cached.UserSize=1000
#Cached.HashSize=500000
#CACHED.MEMMAXSZ=0
#CACHED.NOMEMFAIL=false

##this is the global setting, no need to have per slice configuration. 
User=nobody
Group=nobody
#depends CPU core
CachedProcCnt=4
CachedSockPath=/tmp/cached.usock.
#TmpDir=/tmp/lsmcd
LogLevel=notice
#LogLevel=dbg_medium
LogFile=/tmp/lsmcd.log

Như vậy là đã hoàn tất việc cài đặt LSMemcached. Bây giờ các bạn sử dụng các lệnh sau để bật và thiết lập khởi động LSMemcached cùng hệ thống.Partner VN Tutorial

systemctl start lsmcd
systemctl enable lsmcd
chkconfig lsmcd on
  

Tiếp đó các bạn khởi động lại Litespeed nữa là hoàn tất.Partner VN Tutorial

systemctl restart lsws
  

Bước 2: Cấu hình LSMemcached với Website của bạn

Để kết nối LSMemcached với Website, ta có 2 cách để kết nối như sau:

 • Cách 1: Kết nối qua IP và Port LSMemcached.
 • Cách 2: Kết nối thông qua cổng Unix socket.

Nên kết nối với Unix Socket khi bạn là một người dùng cơ bản, và đang sử dụng Webserver có mô hình nhỏ hay hosting, thì bạn nên sử dụng kết nối thông qua Unix Socket. Vì với Unix Socket sẽ mang lại tốc độ nhanh hơn kết nối qua Port mạng khoảng 30% và bảo mật tốt hơn vì chỉ có thể đọc được file dưới dạng localhost.

Nên kết nối thông qua Port mạng khi quy mô Webserver của bạn ở dạng lớn hoặc rấ lớn và cần có sự cân bằng tải cao. Ví dụ như hệ thống của bạn chạy riêng biệt một máy chủ Database riêng và một máy chủ Webserver riêng thì lúc này bạn nên sử dụng Port mạng để kết nối LSMemcached nhé.

Các bạn có thể xem chi tiết hơn phần cấu hình của LSMemcached Tại đây.

Và cụ thể phần thông tin mà bạn cần khai báo LSMemcached tương ứng như sau:

CACHED.ADDR=127.0.0.1:11211
CACHED.ADDR=UDS:///tmp/lsmcd.sock

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào kết nối LSMemcached với Website. Với WordPress thì để kết nối với LSMemcached, các bạn có thể cài đặt và sử dụng Plugin có tên là LiteSpeed Cache.

Cài đặt LSMemcached trên OpenLiteSpeed

Sau khi cài đặt xong PLugin, các bạn thực hiện cấu hình như sau

 • Kích hoạt qua Unix socket

Các bạn truy cập Litespeed cache (1) => Cache (2)=> Object (3)=> ON (4)=> Memcached (5) => /tmp/lsmcd.sock (6)=> 0 (7) => Save (8).

Cài đặt LSMemcached trên OpenLiteSpeed
 • Kích hoạt thông Port

Các bạn truy cập Litespeed cache (1) => Cache (2)=> Object (3)=> ON (4)=> Memcached (5)=> localhost (6)=> 11211 (7) => Save (8).

Cài đặt LSMemcached trên OpenLiteSpeed

Nếu các bạn kết nối báo Fail thì hãy kiểm tra lại xem Port 11211 đã được mở chưa nhé. Nếu chưa thì các bạn có thể mở Port bằng lệnh sau.Partner VN Tutorial

firewall-cmd --zone=public --add-port=11211/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
  

III. Tổng kết

Như vậy, ở bài viết này Partner VN đã hướng dẫn bạn cài đặt hoàn tất LSMemcached lên máy chủ OpenLiteSpeed một cách chi tiết nhất. Nếu bạn muốn Website của mình hoạt động hết hiệu suất thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua phần cài dặt và cấu hình này. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn cài đặt thành công.!

Nếu thấy bài viết hữu ích, hãy chia sẻ rộng rãi đến mọi người để cùng biết cách cài đặt nhé. Ngoài ra Các bạn có thể xem qua một số bài viết khác về OpenLiteSpeed tại link bên dưới.

 • Cách thêm website vào OpenLiteSpeed WebAdmin GUI
 • Cài đặt OpenLiteSpeed, MariaDB và PHP trên Centos 7
 • Cài đặt WordPress lên Openlitespeed

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

 • Hotline: 028 730 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles