Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn thay đổi mail quản trị dịch vụ khách hàng my.partner.com.vn

Hướng dẫn thay đổi mail quản trị dịch vụ khách hàng my.partner.com.vn

Khi sử dụng dịch vụ tại Partner VN, bạn sẽ cần tạo một tài khoản dịch vụ/tài khoản khách hàng tại trang https://my.partner.com.vn để đăng ký và quản lý các dịch vụ sau khi mua. Tuy nhiên một vài trường hợp bạn cần thay đổi mail này thành một mail khác. Thì ngay tại trang quản lý dịch vụ bạn có thể thao tác thay đổi bằng cách sau.

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị dịch vụ

Bước 2: Thay đổi thông tin mới

Tại giao diện như ảnh bên dưới, bạn rê chuột vào biểu tượng “hình người” sau đó chọn Edit Account Details để hiển thị thông tin chi tiết về tài khoản.

Sau khi đã hiển thị ra khung thông tin, tại đây bạn có thể thay đổi tất cả các thông tin như Họ Tên, Số điện thoại, địa chỉ.. Và để thay đổi Mail quản lý bạn click vào dòng Email Address và nhập vào Email mới cần thay đổi.

Khi đã nhập hoàn tất các thông tin cần thay đổi bạn click vào Save Changes để lưu mới lại.

Nếu hiển thị dòng thông báo Change Saved Successfully thì thao tác thay đổi đã hoàn tất, ngay bây giờ bạn đã có thể quản lý thông tin tài khoản bằng địa chỉ mới rồi nhé.

Xem thêm

  • Hướng dẫn Reset Password thông tin trang quản khách hàng tại Partner VN

Nếu bạn cần hỗ trợ nào khác xin hãy liên hệ theo thông tin bên dưới.

  • Hotline: 0569 395 495
  • Email: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles