Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn hạ cấp Version WordPress bằng WP CLI

Hướng dẫn dùng WP CLI để tạo một user mới

Một số trường hợp bạn cần hạ cấp phiên bản WordPress của mình, có rất nhiều cách để bạn hạ cấp như Restore từ file backup cũ, thay core WordPress, với các cách trên khá phức tạp khi bạn thay core. Với cách sau mình muốn hướng dẫn bạn hạ cấp là sử dụng WP CLI đã được tích hợp trên tất cả các máy chủ hosting tại Partner VN.

Bước 1: Truy cập vào Terminal trong cPanel.

 

Bước 2: Truy cập vào thư mục wesbite và kiểm tra version

Bạn cần truy cập vào thư mục đang chứa website cần hạ cấp, vì WP CLI sẽ dựa vào file config để kiểm tra. Sau đó bạn thực hiện kiểm tra version WordPress hiện tại bằng lệnh.

wp core version

Bước 3: Hạ cấp phiên bản.

Bạn thực hiện nhập lệnh sau để hạ cấp phiên bản

wp core update --version=4.9 --force

Lưu ý: Bạn nhớ thay 4.9 bằng phiên bản bạn cần hạ vào.

Bạn chờ trong vài phút để hoàn tất, sau đó kiểm tra lại bằng lệnh wp core version

 

 

  • Hotline: 0569 395 495
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *