Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sửa lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute WordPress

Sửa lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute WordPress

Đối với người dùng sử dụng mã nguồn WordPress, đôi khi truy cập website sẽ xuất hiện lỗi sau “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute”.

Nguyên nhân do trong quá trình nâng cấp phiên bản WordPress, theme, plugin, hệ thống WordPress sẽ tự động chèn file .maintenance vào thư mục Document Root, khi quá trình update hoàn thành file .maintenance này sẽ tự động xóa bỏ.

Trong trường hợp quá trình này bị lỗi ở 1 giai đoạn nào đó, và file .maintenence không bị xóa. Do vậy, thông báo lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute.” sẽ được hiển thị.

Để khắc phục lỗi này, người dùng có thể xử lí như sau, truy cập vào thư mục chứa mã nguồn chính của website (public_html nếu là domain chính của gói dịch vụ). Chọn Setting => Show Hidden Files sau đó chọn Save để hiển thị các file ẩn trên hệ thống.

Tại đây, thực hiện thao tác đổi tên hoặc xoá file .maintenance.

Sau khi xoá, nhấn F5 và thử truy cập lại website

Chúc bạn thành công

• Hotline: 0569 395 495
• Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *