Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fix lỗi can not be uploaded Error message CyberPanel

can not be uploaded Error message CyberPanel

Can not be uploaded Error message CyberPanel. Với control CyberPanel khi sử dụng ít nhiều bạn sẽ gặp một lỗi rất khó chịu đó là lỗi can not be uploaded Error message CyberPanel khi thực hiện Upload file lên thông qua File Manager.

Đây là ảnh minh họa khi mình thực hiện upload file lên. Với file dung lượng lớn và dung lượng nhỏ đều gặp lỗi này. Đây là một lỗi từ Control. Và mình sẽ thực hiện fix như sau.

can not be uploaded Error message CyberPanel

Bước 1: SSH vào máy chủ

Để Fix lỗi can not be uploaded Error message CyberPanel bạn cần SSH vào máy chủ và chỉnh sửa file hệ thống. Cụ thể ở đây là file php.ini.

Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH.

Bước 2: Tìm và sửa file php.ini

Việc đầu tiên bạn cần xác định file php.ini đang loader ở đâu bằng cách sử dụng lệnh grep để tìm file này. Bạn nhập vào lệnh sau để tìm.PARNER VIỆT NAM Tutorial

php -i | grep php.ini
  

Ở đây sau khi mình grep thì kết quả trả về là Loaded Configuration File => /usr/local/lsws/lsphp71/etc/php.ini.

can not be uploaded Error message CyberPanel

Sau khi đã xác định được file php.ini bạn hãy dùng lệnh vi, vim hoặc nano tùy vào thói quen sử dụng để mở file và chỉnh sửa. Ở đây mình sẽ sử dụng trình mặc định là vi để sửa file.PARNER VIỆT NAM Tutorial

/usr/local/lsws/lsphp71/etc/php.ini
  

Sau khi mở file php.ini ra bạn tìm và sửa cho minh các dòng sau.

 • upload_max_filesize 1024
 • post_max_size 512
 • memory_limit 512
 • max_execution_time 300
can not be uploaded Error message CyberPanel
can not be uploaded Error message CyberPanel

Sau khi đã tìm và chỉnh sửa xong bạn thực hiện save lại file php.ini bằng cách nhấp phím ESC sau đó nhập vào :wq để lưu và thoát.

can not be uploaded Error message CyberPanel

Bước 3: Khởi động lại dịch vụ

Bạn hãy khởi động lại một số dịch vụ để áp dụng.PARNER VIỆT NAM Tutorial

systemctl restart lscpd
systemctl restart lsws
  

Bây giờ bạn hãy upload file lên và xem kết quả nhé. Còn bên dưới là kết quả của mình.

Chúc các bạn thực hiện thành công với bài hướng dẫn Fix lỗi can not be uploaded Error message CyberPanel.

 • Xem thêm: Series hướng dẫn CyberPanel

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

 • Hotline: 0569 395 495
 • Email: support@partner.com.vn.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles