Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xoá bỏ trash trong cPanel

Cách truy cập File Manager

Để xoá bỏ trash trong cPanel (dọn sạch thùng rác) bạn thực hiện như sau.

Truy cập vào File Manager

Cách truy cập File Manager

Tại ảnh dưới bạn chọn View Trash

 

Chọn Empty Trash để dọn sạch thùng rác

 

Phục hồi file trong Trash. Bạn click chuột vào file cần phục hồi và chọn Restore để phục hồi file vừa xoá.

 

Was This Article Helpful?

0
Related Articles