Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn xóa bỏ mã nguồn ra khỏi hosting cPanel

Hướng dẫn xóa bỏ mã nguồn ra khỏi hosting cPanel

Trong quá trình sử dụng hosting nếu bạn cần xóa bỏ toàn bộ một website ra khỏi hosting để thay vào đó một bộ mã nguồn mới, nhưng bạn không rành về mặt kỹ thuật và đắn đo trước thao tác xóa, thì với bài viết hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện.

Bước 1: Đăng nhập vào hosting

Bạn đăng nhập vào cPanel và chọn Domains

Bước 2: Xác định website cần xóa

Tại đây sẽ hiện tất cả các domain, website đang tồn tại trên hosting của bạn. Ở đây sẽ có hai mục bạn chú ý

  • Domain: Tên website của bạn
  • Document Root: Đường dẫn chứa dữ liệu mã nguồn của bạn

Như ảnh bên dưới mình sẽ xóa bỏ mã nguồn website có tên là console.dotrungquan.info. Minh click vào đường dẫn lưu file ở document root để chuyển trực tiếp đến nơi chứa mã nguồn

 

Bạn tick chọn Skip the trash and permanently delete the files để xóa luôn trong Trash nhé

 

Như vậy là đã hoàn tất thao tác xóa bỏ dữ liệu một website ra khỏi hosting hoàn tất.

 

 

  • Hotline: 0569 395 495
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles