Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn Reset Password thông tin trang quản khách hàng tại Partner VN

Hướng dẫn Reset Password thông tin trang quản khách hàng tại Partner VN

Tất cả các sản phẩm dịch vụ bạn mua tại Partner VN đều được quản lý tại trang my.partner.com.vn. Tuy nhiên trong trường hợp bạn quên thông tin đăng nhập vào để quản lý dịch vụ, và hướng dẫn nhỏ sau sẽ giúp bạn Reset lại thông tin đăng nhập dịch vụ.

Điều kiện

  • Bạn phải nhớ email bạn đăng ký ban đầu là gì
  • Email phải gửi nhận thư được

Bạn truy cập vào https://my.partner.com.vn/clientarea.php và chọn Quên mật khẩu

Bạn thực hiện nhập email đã đăng ký vào

Hệ thống tại Partner VN sẽ gửi 1 email kèm đường link về email bạn vừa nhập.

Bạn thực hiện click vào đường link trong email để chuyển đến trang thay đổi mật khẩu

 

Bạn thực hiện nhập mật khẩu mới vào. Mật khẩu là chìa khoá bảo mật của bạn, do đó hãy đặt mật khẩu có độ phức tạp cao để an toàn hơn,

VD: XBa7P4O0upG2

Was This Article Helpful?

0
Related Articles