Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn hạ cấp phiên bản WordPress

Hướng dẫn hạ cấp phiên bản WordPress

Một số trường hợp bạn cần hạ cấp phiên bản WordPress của mình, có rất nhiều cách để bạn hạ cấp như Restore từ file backup cũ, thay core WordPress, với các cách trên khá phức tạp khi bạn thay core. Với cách sau mình muốn hướng dẫn bạn hạ cấp là sử dụng một Plugin bên thứ 3 để làm việc này.

Bước 1: Bạn đăng nhập vào admin WordPress và cài Plugin trên vào

  • Link hướng dẫn cài Plugin

Bước 2: Chọn phiên bản và hạ cấp

Bạn chọn Cài đặt => WP Downgrade

Tại ảnh bên dưới bạn nhập phiên bản cần hạ cấp và click Lưu thay đổi

Sau đó click vào Up-/Downgrade Core và chờ ít phút để hoàn tất

  • Hotline: 0569 395 495
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *