Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên DirectAdmin

Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên DirectAdmin

Bài hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên các máy chủ sử dụng DirectAdmin nếu như Webserver của bạn đang chạy là reverse-proxy Nginx_Apache sẽ không áp dụng được.

I. Giới thiệu

Mod_pagespeed là một mô-đun Máy chủ Nginx (hoặc Apache) mã nguồn mở, tự động áp dụng các bộ lọc đã chọn cho các trang và nội dung liên quan như biểu định kiểu, tệp JavaScript và HTML, cũng như hình ảnh và các yêu cầu về bộ nhớ cache của trang web.

Một ưu điểm chính của mô-đun này là nó không yêu cầu sửa đổi nội dung hoặc quy trình làm việc hiện có, có nghĩa là tất cả các tối ưu hóa nội bộ và thay đổi đối với tệp được thực hiện ở phía máy chủ, hiển thị các tệp đã sửa đổi trực tiếp cho người dùng truy cập website.

Lưu ý: Bài hướng dẫn này chỉ áp dụng được cho Nginx, nếu bạn đang chạy Nginx_Apache sẽ không áp dụng được.

II. Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên máy chủ DirectAdmin

Để cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên máy chủ DirectAdmin chúng ta cần thực hiện 2 bước sau.

Bước 1: SSH vào máy chủ của bạn

Trước khi đi vào cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên máy chủ DirectAdmin, đầu tiên chúng ta cần SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root. Hoặc ít nhất truy cập vào máy chủ với người dùng có quyền sudo. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

 • Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH.

Sau khi đã SSH thành công chúng ta tiếp tục với bước 2 để thực hiện các lệnh Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx.

Bước 2: Các lệnh cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên máy chủ DirectAdmin

Đầu tiền thì chúng ta sẽ tải về mã nguồn của page-speed với các lệnh sau:PARNER VIỆT NAM Tutorial

# NPS_VERSION=1.13.35.2-stable
# cd
# wget https://github.com/apache/incubator-pagespeed-ngx/archive/v${NPS_VERSION}.zip
# unzip v${NPS_VERSION}.zip
# nps_dir=$(find . -name "*pagespeed-ngx-${NPS_VERSION}" -type d)
# cd "$nps_dir"
# NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/beta/}
# NPS_RELEASE_NUMBER=${NPS_VERSION/stable/}
# psol_url=https://dl.google.com/dl/page-speed/psol/${NPS_RELEASE_NUMBER}.tar.gz
# [ -e scripts/format_binary_url.sh ] && psol_url=$(scripts/format_binary_url.sh PSOL_BINARY_URL)
# wget ${psol_url}
# tar -xzvf $(basename ${psol_url})
  

Vì số lượng câu lệnh khá nhiều nên mình sẽ thêm # phía trước cho các bạn dễ phân biệt các lệnh.

Dưới đây là thứ tự hình ảnh khi mình chạy các lệnh trên:

Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên DirectAdmin
Lệnh 1, 2, 3.
Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên DirectAdmin
Lệnh 4.
Lệnh 5 đến 11.
Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên DirectAdmin
Lệnh 12.

Tiếp theo chúng ta sẽ tùy chỉnh tệp cấu hình Nginx để thêm mô-đun bên ngoài với 3 lệnh sau:PARNER VIỆT NAM Tutorial

# cd /usr/local/directadmin/custombuild/
# mkdir -p custom/nginx
# cp configure/nginx/configure.nginx custom/nginx/
  
Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên DirectAdmin

Khi đã copy được tệp cấu hình của Nginx xong chúng ta sử dụng lệnh sau để bắt đầu quá trình tùy chỉnh:PARNER VIỆT NAM Tutorial

# vi /usr/local/directadmin/custombuild/custom/nginx/configure.nginx
  

Dưới đây là tệp cấu hình mặc định của mình.

Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên DirectAdmin

Bạn sẽ cần thêm dòng sau vào kế dòng cuối cùng của cấu hình này:PARNER VIỆT NAM Tutorial

# "--add-module=/root/incubator-pagespeed-ngx-1.13.35.2-stable" 
  

Đây là tệp cấu hình sau khi mình thêm dòng cấu hình tùy chỉnh ở trên:

Cài đặt mod_pagespeed vào Nginx trên DirectAdmin

Lưu lại và bắt đầu cài đặt lại Ngix với cấu hình mới:PARNER VIỆT NAM Tutorial

# cd /usr/local/directadmin/custombuild
# ./build update
# ./build nginx
  

Sau khi máy chủ của bạn cài đặt lại Nginx thì bạn cần tạo một thư mục hoạt động cho pagespeed:PARNER VIỆT NAM Tutorial

# mkdir -p /var/cache/ngx_pagespeed
  

Sau đó bạn cần thêm đoạn cấu hình sau vào tệp tin /etc/nginx/nginx-includes.conf :PARNER VIỆT NAM Tutorial

pagespeed on;
pagespeed FileCachePath /var/cache/ngx_pagespeed;
pagespeed EnableFilters flatten_css_imports;
  

Cuối cùng bạn chỉ cần khởi động lại Nginx với lệnh sau là hoàn tất:PARNER VIỆT NAM Tutorial

service nginx restart
  

Bây giờ bạn có thể sử dụng lệnh sau để kiểm tra với một tên miền trên máy chủ của bạn:PARNER VIỆT NAM Tutorial

curl -Is domain.com | grep X-Page-Speed
  

Bạn nhớ thay domain.com thành một tên miền đang chạy trên máy chủ của bạn nhé. Kết quả trả về có nội dung sau là hoàn tất.PARNER VIỆT NAM Tutorial

X-Page-Speed: 1.13.35.2-0
  

III. Tổng kết

Tuy bài viết khá dài nhưng kết quả mang lại rất tốt, bạn có thể nhận thấy website trên máy chủ của bạn hoạt động nhanh hơn trước và điểm Google Page Speed được cải thiện nhiều. Tuy nhiên nếu bạn đang vận hành nhiều website đang trong quá trình phát triển thì không nên cài đặt Mod_Pagespeed vì sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho việc viewsource và chỉnh sửa/cắt HTML.

Bài viết tham khảo: How to install the Pagespeed Nginx module.

Chúc các bạn thực hiện thành công. Xem thêm các bài viết hữu ích về DirectAdmin tại đường dẫn sau:

 • Tổng hợp hướng dẫn sử dụng DirectAdmin.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

 • Hotline: 0569 395 495
 • Email: support@partner.com.vn.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles