Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thay đổi tên tiêu đề và favicon của AAPANEL

Thay đổi tên tiêu đề và favicon của AAPANEL

Hướng dẫn thay đổi tên tiêu đề và favicon của AAPANEL

Thay đổi tên tiêu đề và favicon của AAPANEL

Xin chào tất cả các bạn đang xem blog huongdan.partner.com.vn. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay Partner VN sẽ Hướng dẫn bạn thay đổi tên tiêu đề và favicon của Control AAPANEL.

Thay đổi tên tiêu đề và favicon của AAPANEL

1. Thay đổi tên tiêu đề AAPANEL

Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn bạn thay đổi tên tiêu đề. Bạn hãy truy cập vào Settings => Alias và nhập vào tên tiêu đề cần thay đổi. Sau khi đã nhập xong tên tiêu đề bạn hãy thực hiện lưu lại để áp dụng.

Thay đổi tên tiêu đề và favicon của AAPANEL

2. Thay đổi biểu tượng favicon của AAPANEL

Tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn bạn thay đổi biểu tượng favicon của AAPANEL. Mặc định favicon của AAPANEL là logo có chữ BT và đây cũng chính là tên viết tắt của  BAOTA Panel, bản gốc của AAPANEL.

Biểu tượng file favicon của AAPANEL sẽ được lưu tại đường dẫn /www/server/panel/BTPanel/static. Vì vậy bạn hãy truy cập vào đường dẫn này thông qua File Manager. Và trước khi thực hiện thay đổi bạn hãy chuẩn bị 1 file có định dạng là .ico và tên file ảnh bạn hãy đổi lại thành favicon và chính xác của file sẽ là favicon.ico

Bạn hãy truy cập vào Files, sau đó hãy click vào đường dẫn thư mục ở trên và dán vào đường dẫn /www/server/panel/BTPanel/static để di chuyển trực tiếp. Sau đó bạn hãy rename file favicon.ico cũ bằng một tên khác để vô hiệu, hoặc bạn có thể xoá bỏ luôn cũng được. Và tiếp đến bạn hãy upload file của bạn lên để thay thế.

Thay đổi tên tiêu đề và favicon của AAPANEL

Khi file đã được upload lên bạn hãy tải lại trang để áp dụng thay đổi nhé. Và bên dưới là kết quả thực hiện của mình.

Lưu ý: Logo sẽ bị mất khi bạn cập nhật AAPanel lên phiên bản mới nhất, và bạn cần thay đổi lại.

Như vậy mình vừa hoàn tất hướng dẫn Thay đổi tên tiêu đề và favicon của AAPANEL. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện thay đổi một cách thành công.

Ngoài ra các bạn có thể xem qua một số bài viết khác về aaPanel tại link bên dưới.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

  • Hotline: 0569 395 495
  • Email: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles