Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nâng cấp phiên bản custombuild từ 1.x lên 2.0

Với hệ thống sử dụng Directadmin đã cũ khả năng cao bạn đang sử dụng phiên bản Custombuild(CB) 1.1 hoặc 1.2, việc này sẽ không là vấn đề lớn nếu bạn không muốn nâng cấp dịch vụ(services) nào trong hệ thống Directadmin, nhưng một khi bạn đã muốn cập nhật phần mềm thì bắt buộc cần nâng cấp lên Custombuild 2.0(Upgrading to CustomBuild 2.0) là điều chắc chắn.

Để kiểm tra phiên bản CustomBuild đang sử dụng, bạn có thể xem qua hướng dẫn sau:

  • Kiểm tra phiên bản CUSTOMBUILD đang sử dụng

Bước 1: Để nâng cấp lên phiên bản 2.0 với tất cả các cấu hình mặc định, chúng ta làm theo những lệnh sau

PARNER VIỆT NAM Tutorial
cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

Với những lệnh trên, các tệp cấu hình mặc định sẽ được tạo ra.

Bước 2: Tại thời điểm này, các cấu hình mặc định sẽ được tạo. Nếu bạn muốn sử dụng tất cả các cài đặt mặc định, hãy bỏ qua bước 3. Còn bạn muốn giữ lại tất cả các cấu hình tuỳ biến trước đó của bạn thì tiếp tục với bước 3.

Bước 3: Ghi lại cấu hình cũ sau khi nâng cấp phiên bản custombuild

PARNER VIỆT NAM Tutorial
./build rewrite_confs

Như vậy là bạn đã hoàn tất nâng cấp phiên bản Custombuild(Upgrade CustomBuild) hoàn tất.

Chúc các bạn thành công.

Bài viết tham khảo: How to upgrade to CustomBuild 2.0

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *