Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cấu hình Email Forwarders trong cPanel

Hướng dẫn cấu hình Email Forwarders trong cPanel

Email Forwarders là một chức nặng cho phép Forwar email sang một địa chỉ email khác, có thể hiểu là chuyển tiếp email. Một ví dụ để bạn dễ hiểu như sau.

  • VD: Cấu hình Email Forwarders từ địa chỉ email là info@linuxcanban.com sang email là admin@linuxcanban.com . Khi email được gửi đến địa chỉ email là info@linuxcanban.com thì sẽ chuyển tiếp một bản đến email là admin@linuxcanban.com.

Và đề cấu hình như thế nào bài viết sau mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện.

Bạn đăng nhập vào cPanel chọn Forwarders

 

Tại ảnh dưới mục Managing bạn chọn tên miền cần chuyển và click chọn Add Forwarders

 

 

Bước sau bạn thực hiện tạo email Forwarders

  • Address to Forwarders: bạn điền địa chỉ email cần chuyển (email nguồn)
  • Domain: Chọn domain chứa email cần chuyển
  • Destination: Forwarders to Email Addres: Bạn nhập email muốn Forwarders (Email đích)

 

 

  • Hotline: 0569 395 495
  • Email: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles