Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Thời gian xóa dữ liệu của dịch vụ hết hạn

Khi các dịch vụ Hosting và VPS tại Partner VN hết hạn, dịch vụ sẽ được tự động khóa và xóa dữ liệu theo lộ trình như sau:

  • Quá hạn 7 ngày: Tạm khóa dịch vụ, các dữ liệu vẫn sẽ được bảo toàn tại các máy chủ của Partner VN.
    Quá hạn 30 ngày: Dịch vụ sẽ được hủy và các dữ liệu sẽ được xóa vĩnh viễn, không có khả năng phục hồi, bao gồm các bản sao lưu tự động trên các dịch vụ có hỗ trợ.

Việc khóa và hủy dịch vụ sẽ được tự động thực hiện nên sẽ không có thông báo khi hủy dịch vụ, mà chỉ có email thông báo khóa dịch vụ được gửi tự động. Trong trường hợp quý khách không muốn gia hạn dịch vụ và cần lấy bản sao lưu dữ liệu, hãy liên hệ với phòng kỹ thuật để chúng tôi thực hiện đóng gói dữ liệu và gửi cho quý khách. Yêu cầu lấy dữ liệu phải được thực hiện trước khi quá trình hủy dịch vụ diễn ra.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *