Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn sử dụng WinSCP kết nối vào server/vps

Hướng dẫn sử dụng WinSCP kết nối vào server/vps

Cũng như các tools khác như putty, xshell, WinSCP cũng là một tools hỗ trợ FTP và SFTP, và bài viết hôm nay hướng dẫn bạn sử dụng WinSCP để kết nối vào máy chủ server/vps

Tại ảnh dưới bạn chọn New Session để tạo cửa sổ và nhập vào thông tin root

 

Bạn chọn YES để tiếp tục.

 

Giao diện hiển thị ra, tại đây bạn có thể tùy chỉnh file với giao thức SFTP rồi.

 

Để mở cửa sổ terminal bạn click chọn vào biểu tượng như ảnh, sẽ hiển thị ra giao diện terminal băng putty.

 

  • Hotline: 0569 395 495
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *