Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt Redis 6 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Redis 6 trên CentOS 7

Hướng dẫn cài đặt Redis 6 trên CentOS 7 cải thiện hiệu xuất Cache object, nội dung được PHP và Database tạo ra.

I. Tổng Quan

Trước khi đi vào bài cài đăt hãy cùng mình tìm hiểu sơ qua về Redis 6 này nhé.

Ở bản Redis 6 này có thể chia thành một số loại khác nhau như là: Bảo mật, hiệu suất, dễ sử dụng và thậm chí một số chức năng hoàn toàn mới như là:

 • SSL
 • ACL
 • RESP3
 • Client side caching: Bộ nhớ đệm ở máy khách
 • Threaded I/O
 • Hỗ trợ Cluster trong Redis-benchmark và cải tiến redis-cli cluster
 • Hỗ trợ nhiều module redis
 • Redis Cluster Proxy
 • RDB tự xoá khi không còn sử dụng
 • Psync2 giao thức sao chép được tối ưu hoá
 • Hỗ trợ cài đặt thời gian chờ
 • Tải RDB nhanh hơn 20 – 30%

Xem thêm về Redis 6 tại đâyredislabs.com

II. Các bước cài đặt Redis 6 trên CentOS 7

Bước 1: SSH vào máy chủ Linux

Để cài đặt Redis 6.2 trên máy chủ CentOS 7 bạn cần thực hiện SSH vào máy chủ. Nếu bạn chưa biết cách SSH hãy tham khảo bài viết sau nhé.

Vì các bước cài đặt sẽ diễn ra lâu do đó để đảm bảo an toàn bạn nên tạo screen và chạy trong screen dự phòng khi đột ngột tắt máy hoặc mất kết nối internet.

 • Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH.
 • Hướng dẫn sử dụng Screen trên Linux

Bước 2: Cập nhật hệ thống

Điều đầu tiên bạn hãy cập nhật hệ thống với lệnh sau.Partner VN Tutorial

yum update -y
yum install gcc make wget tcl
  

Bước 3: Cài đặt Redis 6 trên CentOS 7

Để cài đặt bạn cần tải source redis từ trang chủ về và giải nén cài đặt.Partner VN Tutorial

cd /usr/local/src
wget https://github.com/redis/redis/archive/6.2-rc2.tar.gz
tar xf 6.2-rc2.tar.gz
cd redis-6.2-rc2
  
cài đặt Redis 6 trên CentOS 7

Sau khi đã giải nén và di chuyển vào thư mục bạn hãy bắt đầu biên dịch với lệnh make như sau.Partner VN Tutorial

make
  
cài đặt Redis 6 trên CentOS 7

Và quá trình xây dựng có thể mất một chút thời gian tùy thuộc vào tài nguyên máy chủ của bạn, sau khi hoàn thành bạn sẽ nhận được một thông báo như sau.

cài đặt Redis 6 trên CentOS 7

Ngay bây giờ bạn hãy chạy lệnh make test để đảm bảo quá trình xây dựng chính xác.Partner VN Tutorial

make test
  
cài đặt Redis 6 trên CentOS 7

Bước tiếp theo bạn hãy cài đặt Redis binaries bằng lệnh make installPartner VN Tutorial

make install
  

Bước 4: Tạo Redis UserPartner VN Tutorial

groupadd redis
adduser --system -g redis --no-create-home redis
  

Tạo thư mục để lưu trữ cơ sở dữ liệu cho redis.Partner VN Tutorial

mkdir -p /var/lib/redis
chown redis: /var/lib/redis
chmod 770 /var/lib/redis
  

Bước 5: Tạo file cấu hình Redis

Bây giờ Redis đã được cài đặt, bước tiêp theo bạn hãy thiết lập cấu hình redis như sau.Partner VN Tutorial

mkdir /etc/redis
cp /usr/local/src/redis-6.2-rc2/redis.conf /etc/redis/
  

Sau đó bạn tìm đến dòng supervised và sửa lại thành supervised systemd như ảnh minh hoạ.Partner VN Tutorial

vi /etc/redis/redis.conf
  

Bước 6: Tạo file hệ thống Redis

Bây giờ Redis đã được cài đặt và cấu hình, bước cuối cùng là tạo file systemd unit  để bạn có thể quản lý Redis services như một dịch vụ systemd thông thường.Partner VN Tutorial

vi /etc/systemd/system/redis.service
  
[Unit]
 [Unit]
 Description=Redis Data Store
 After=network.target
 [Service]
 User=redis
 Group=redis
 ExecStart=/usr/local/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
 ExecStop=/usr/local/bin/redis-cli shutdown
 Restart=always
 [Install]
 WantedBy=multi-user.target

Kích hoạt khởi động RedisPartner VN Tutorial

#Kích hoạt cùng hệ thống
systemctl enable redis
#Khởi động Redis
systemctl start redis
#Kiểm tra trạng thái
systemctl status redis
  

Để xác minh Redis đã hoạt động chưa bạn hãy chạy lệnh sau.Partner VN Tutorial

[root@template redis-6.2-rc2]# redis-cli PING

Output:

PONG
[root@template redis-6.2-rc2]#

[root@template ~]# redis-cli monitor
OK
  

Bước 7: Kiểm tra phiên bản Redis

Để kiểm tra phiên bản Redis bạn sử dụng lệnh redis-server --version ở cửa số terminal nhé.Partner VN Tutorial

redis-server --version
  

Như ảnh bên dưới mình kiểm tra trên 2 máy chủ. Một máy chủ sử dụng Redis server v=3.2.12 và máy chủ mình cài Redis server v=6.1.241

III. Cài đặt Redis PHP Extension

Bước 1: Cài đặt Redis PHP Extension

Để kết nối giao tiếp giữa Redis server và website bạn cần cài đặt Redis PHP Extension. Nếu bạn không cài đặt Extension vẫn có thể kết nối thông qua Predis. Để cài đặt bạn thực hiện nhanh với lệnh như sau.Partner VN Tutorial

yum install php-pear php-devel
yum install php-redis -y
  

Bước 2: Định cấu hình Redis làm Cache ServerPartner VN Tutorial

vi /etc/redis/redis.conf
  

Tìm và sửa lại như sau.

maxmemory 256mb
maxmemory-policy allkeys-lru

Bước 3: Cài đặt Redis cache trên WordPress

Sau khi cài đặt Redis xong, bạn hãy cấu hình Redis lên website để hoạt động. Mỗi mã nguồn sẽ có cách cấu hình khác nhau. Ở bài viết này mình chỉ hướng dẫn cấu hình trên WordPress bằng Plugin chuyên dụng của nhà phát triển Redis.

 • Hướng dẫn cài đặt Plugin trên website WordPress

Mình sẽ sử dụng Plugin Redis Object Cache để cấu hình.

Trước khi cài đặt bạn mở file wp-config.php và thêm đoạn mã sau để xác thực khóa.

define('WP_CACHE_KEY_SALT', 'string');
define('WP_CACHE', true);

Tiếp theo bạn hãy cài đặt Plugin Redis Object Cache . Nó cài đặt một tập lệnh PHP giúp WordPress giao tiếp với Redis. 

Sau khi cài đặt plugin bạn cần kích hoạt nó. Điều hướng đến Cài đặt => Redis  và click vào  “Enable Object Cache”  và chắc chắn rằng Status hiển thị “Connected”. Nếu không, hãy đảm bảo bạn đã thêm cấu hình vào file wp-config.php như ở trên.

IV. Bảng so sánh Redis

Mình sẽ sử dụng công cụ redis-benchmark có sẵn để đo giữa Redis 6 và Redis 3 với các tiêu chí như sau.

Đầu tiên mình sẽ Ping trực tuyến để kiểm tra độ trễ. Ở đây khung 1 là Redis 6 và khung 2 là Redis bạn sẽ thấy gửi 100000 requests và hoàn tất trong 4.26s và 3.25s nhưng về độ trễ (time out) thì ở Redis 6 thấp hơn Redis 3.

Xem thêm so sánh tại link sau

V. Tổng kết

Như vậy mình vừa hoàn tất bài Hướng dẫn cài đặt Redis 6 trên CentOS 7. Hy vọng bài viết trên mang lại nhiều điều mới cho bạn. Từ đó có thể giúp bạn thiết lập cài thiện hiệu xuất cho máy chủ và website.

 • Tổng hợp hướng dẫn sử dụng VPS Linux.

Nếu các bạn cần hỗ trợ các bạn có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ theo các cách bên dưới:

 • Hotline: 028 730 24768 (Ext 0)
 • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn.

Was This Article Helpful?

0
Related Articles