Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cài đặt website WordPress tự động trên Cyber Panel.

Hướng dẫn tạo và sử dụng FTP trên Cyber Panel

Để cài đặt một website WordPress tự động trên Cyber Panel bạn thực hiện như sau

Truy cập vào quản trị Cyber Panel, ở menu phía bên trái bạn chọn Websites -> List website -> Vào phần Manage của website cần cài đặt

Để  thêm  một website trên  Cyber Panel các bạn có thể xem tại đây

Các bạn kéo xuống dưới cùng tìm đến phần APPLICATION INSTALLER -> chọn WP + LSCache

Tiến hành điền đầy đủ các thông tin cho website

  • Blog Title: Tiêu đề của Websites
  • Login User: User đăng nhập
  • Login Password: Mật khẩu đăng nhập
  • Email: Email quản trị của Websites
  • Path: Thư mục chứa mã nguồn (phần này bạn nên bỏ trống để cài đặt website vào thư mục mặc định)

                   Sau khi điền đủ thông tin các bạn chọn Install Now

Quá trình cài đặt sẽ diễn ra khoảng vài phút, sau khi cài đặt thành công các bạn sẽ nhận được thông báo như hình

Tiếp đến các bạn ra trình duyệt bất kỳ và truy cập website để kiểm tra thành quả

  • Đường dẫn truy cập trang quản trị website sẽ là: http://domain.com/wp-admin hoặc http://domain.com/wp-login.php

Chúc các bạn thành công.!

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *