Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn update lại quyền user WordPress role=administrator

Hướng dẫn dùng WP CLI để tạo một user mới

Một số trường hợp khi bạn cố gắng đăng nhập vào admin WordPress nhưng bị chuyển hướng từ trang wp-login.php sang trang chủ, nguyên do là user đó của bạn đã bị mất quyền admin. Và để cập nhật lại quyền cho user bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cập nhật lại quyền bằng WordPress CLI đã được triển khai trên tất cả các máy chủ hosting tại Partner VN.

Để thực hiện bạn làm theo các bước như sau.

Bước 1: Truy cập vào Terminal trong cPanel.

Bước 2: Truy cập vào site cần lấy lại quyền.

Nếu hosting bạn có nhiều website, bạn cần xác định chính xác website đó và truy cập vào, nhập lệnh ll để list toàn bộ các website ra

ll

Ví dụ user admin của webiste linuxcanban.com của mình bị mất quyền. Mình sẽ truy cập vào thư mục đó bằng lệnh

cd linuxcanban.com

Vì sao bạn cần thực hiện truy cập vào thư mục chứa website mới lấy lại được quyền, vì phải dựa vào file wp-config.php để xác định chính xác database, user để cập nhật.

Bước 3: Cập nhật lại quyền cho user.

Sau khi truy cập vào thư mục chứa website, bạn thực hiện nhập lệnh wp user list để hiển thị danh sách các user với ID tương ứng.

wp user list

Sau khi nhập lệnh hệ thống sẽ hiển thị ra User login, IDRoles. Ngay lúc này bạn xác định User cần lấy lại quyền đang có ID nào nhé.

Ví dụ mình cần lấy lại quyền cho user là admin và có ID = 1. Mình sẽ thực hiện nhập lệnh sau

wp user update 1 --role=administrator

Và thông báo trả về Thành công là bạn đã có thể đăng nhập rồi nhé.

 

  • Hotline: 0569 395 495
  • Ticket/Email: Bạn dùng email đăng ký dịch vụ gửi trực tiếp về: support@partner.com.vn

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *