Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn cài đặt Cyberpanel lên VPS Linux

CyberPanel  là một trong những control panel miễn phí rất tốt dành cho Linux để cài đặt và quản lý webserver, phục vụ các website sử dụng ngôn ngữ PHP và MySQL.

Bài viết này hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt CyberPanel lên máy chủ VPS của bạn, để cài đặt được VPS cần đủ các yêu cầu tối thiểu sau:

Cấu hình yêu cầu của CyberPanel

  • Centos 7.x, Centos 8.x, Ubuntu 18.04, Ubuntu 20.04
  • Python 3.x
  • Ram tối thiểu 1GB
  • Ổ cứng tối thiểu 10GB

Các bước cài đặt

Đăng nhập vào VPS qua SSH

Hướng dẫn đăng nhập vào VPS Linux với giao thức SSH

và chạy lệnh dưới đây để bắt đầu cài đặt CyberPanel:

sh <(curl https://cyberpanel.net/install.sh || wget -O - https://cyberpanel.net/install.sh)
Output
Chọn 1 hoặc 2 , y hoặc n để xác nhận các bước cài đặt
CyberPanel Installer v2.00

Install CyberPanel.
Addons and Miscellaneous
Exit.

  Please enter the number[1-3]: 1
# Chọn 1 để cài đặt Cyber panel

RAM check : 52/1024MB (5.08%)

Disk check : 664/9GB (7%) (Minimal 10GB free space)

Install CyberPanel with OpenLiteSpeed.
Install Cyberpanel with LiteSpeed Enterprise.
Exit.
Please enter the number[1-3]: 1

# Chọn 1 để cài phiên bản miễn phí OpenLiteSpeed.

Install Full service for CyberPanel? This will include PowerDNS, Postfix and Pure-FTPd.

Full installation [Y/n]: y

Full installation selected...

Press Enter key to continue with latest version or Enter specific version such as: 1.9.4 , 1.9.5 ...etc

Chọn y để cài đặt các tính năng PowerDNS, Postfix and Pure-FTPd. ( nếu không muốn cài đặt các bạn chọn “n”)

Branch name set to v2.0.0

Please choose to use default admin password 1234567, randomly generate one (recommended) or specify the admin password?

Choose [d]fault, [r]andom or [s]et password: [d/r/s] r

d : tạo mật khẩu mặc định (1234567)
r : tạo mật khẩu random
d : thiết lậu mật khẩu theo ý muốn

Do you wish to install Memcached extension and backend?

Please select [Y/n]: y

Chọn Y để cài đặt Memcached

Do you wish to install Redis extension and backend?

Please select [Y/n]: y

Chọn Y để cài đặt Redis

Sau khi xác nhận các bước trên quá trình cài đặt sẽ chạy khoản 20-30 phút. Sau khi thành công bạn sẽ nhận được thông tin bên dưới gồm Link truy cập Cyber Panel , user,pass ..

Would you like to restart your server now? [y/N]: y

Tại đây bạn chọn y nếu muốn restart lại server , hoặc chọn N nếu không muốn restart

Truy cập giao diện Cyber Panel

Để vào trang admin bạn ra trình duyệt và truy cập: https://ipvps:8090

Đăng nhập với thông tin admin đã tạo trước đó

Was This Article Helpful?

0
Related Articles
0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *