Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hướng dẫn Import/Export database trên phpMyAdmin

Hướng dẫn Import/Export database trên phpMyAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện Import và Export database vào phpMyAdmin, và để thực hiện import được bạn cần phải tạo Database. Cách tạo mình sẽ không hướng dẫn trong bài này nữa vì bài hướng dẫn tạo Database đã được viết riêng một bài như bên dưới

1. IMPORT DATABASE

  • Hướng dẫn cách tạo MySQL Database trong cPanel

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin

Bước 2: Import (Nhập) vào database

Bạn thực hiện theo thứ tự mình đã đánh dấu để import database mới vào nhé

2. EXPORT DATABASE

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin

Bạn cần truy cập vào phpMyAdmin, có nhiều cách để truy cập vào phpMyAdmin trên mỗi Control panel khác nhau do đó mình sẽ không hướng dẫn cụ thể ở bước truy cập này.

Ở bài này mình thao tác trên cPanel.

 

Bảng bên dưới là toàn bộ database hiện có trên hosting/vps

 

Bước 2: Export database

Sau khi đã hiện ra tất cả các database bạn xác định database cần export  và export ra như ảnh dưới, tiếng Việt sẽ hiện chữ “Xuất“.

 

Bạn chọn Thực hiện để xuất database ra

Database của bạn đã được tải về máy và có định dạng như sau *.sql

  • Hotline: 0569 395 495
  • Email: support@partner.com.vn

 

 

Was This Article Helpful?

0
Related Articles